Phil Spencer
369
Jim Ryan
240
Adam Badowski
187
Dan Houser
130
Takashi Tezuka
108
Koji Kondo
85
1 2 55