Phil Spencer
387
Jim Ryan
248
Adam Badowski
194
Dan Houser
141
Takashi Tezuka
108
Koji Kondo
85
1 2 56