Phil Spencer
305
Adam Badowski
164
Jim Ryan
185
Takashi Tezuka
99
Koji Kondo
83
Yoshiaki Koizumi
65
1 2 50