Phil Spencer
369
Jim Ryan
240
Adam Badowski
190
Dan Houser
132
Takashi Tezuka
108
Koji Kondo
85
1 2 55